Algemeen

Basecamp IJmuiden B.V. (Kamer van Koophandel nummer 80572081), verleent u hierbij toegang tot de website van Basecamp IJmuiden en nodigt u uit het aangebodene te kopen.
Basecamp IJmuiden behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Basecamp IJmuiden spant zich in om de inhoud van haar website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Basecamp IJmuiden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende tekst, inhoud, foto’s, video’s en overige materialen van de de website van Basecamp IJmuiden liggen bij Basecamp IJmuiden. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Basecamp IJmuiden, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.”

Wake up to the sound of the sea?Spend the night in one of our unique Tiny Houses.